måndag, februari 06, 2012

Muskelminne


Det var några år sedan jag hade tid att väva mattor på allvar sist. Den vävtid jag haft har varit tvungen att läggas på annat. Men nu är väven pådragen, trädd och uppknuten, och det första vävt. Och kroppen kommer så väl ihåg hur den ska göra. Hur hårt den ska dra i trådar och trasor, hur kanterna ska vridas. Det är fascinerande!

It has been a couple of years since I had the time to weave rugs. My weaving time have had to be put on other projects. But now this one is prepared and I have started the first one. And my body remembers exactly how it should do. How tight the threads and pieces of fabric should be pulled, how to make the edges. That is fascinating.

Inga kommentarer: