fredag, februari 24, 2012

Hitta till mig!


Har glömt och visa den nya fina kartan Ylva har gjort för Brån 110. Så nu går det faktiskt att hitta till mig och min ateljé! Skyltar är också på gång.

Have forgotten to show the map that has been done for Brån 110. So now it is actually possible to find me and my studio! Signs along the road will also be put up soon.

Inga kommentarer: