måndag, juni 11, 2012

Väv 2014 blir i Umeå!

Åh vad det har varit svårt att hålla tyst! Fick nyheten förra veckan och nu kan jag äntligen dela med mig av den. Vävmässan 2014 kommer att arrangeras i Umeå!
I hård kamp med bland annat Linköping beslutade till slut svenska Vävrådet att Umeå var den lämpligaste orten. Detta tack vare hemslöjdskonsulenten Kristina Ersviken som verkligen gjort ett otroligt arbete med att marknadsföra Umeå och Västerbottens potential inom såväl vävning som textilt arbete i stort. Tidigare har mässan bara arrangerats i södra delarna av Sverige så att Umeå äntligen fått den är verkligen något stort för det textila hantverket i norra Sverige.
Vävmässan anordnas var tredje år och är en av världens största vävmässor. Utställarna kommer inte bara från Sverige och utan även från resten av Europa och vid vävmässan i Borås 2011 kom det utställare ända ifrån New York.
Förutom en mässa med försäljning så kommer det att erbjudas föreläsningar, bussresor, aktiviteter, workshops, kurser och förhoppningsvis mycket mycket mera!
Finally I can tell the big news! Vävmässan 2014, the weaving show of 2014, will be arranged in Umeå! This is one of the world´s biggest weaving shows with both a show with a lot of vendors who sell everything that has to do with weaving and textile craft but also a lot of other activities. Bus tours, workshops and classes, exhibitions, lectures and a lot more. Guess if I am excited!

1 kommentar:

Textila Erika sa...

Bästa nyheten på länge!