lördag, juni 29, 2019

Ravelry och deras nya policy - så funkar det

Kom fram till att det här kommer bli en så lång text att det är nog bäst jag återupplivar min blogg för den!

Har sett hur många även här i Sverige noterat, diskuterat och även varit lite oroliga över Ravelrys nya policy som du hittar här  och som lades ut för ungefär en vecka sedan. Efter det har diskussionerna gått varma både på Ravelry, på andra stickforum på exempelvis facebook och även media runt om i världen har uppmärksammat det.

Det har varit väldigt mycket applåder och folk som ställer sig bakom beslutet, vilket även jag gör, men även de som ifrågasätter det om menar att det är exkluderande. Får och bör man utesluta någon från ett stickforum på grund av politiska åsikter?

Jag har ända sedan första stund följt det, läst mycket i debattforumen på Ravelry och tänkte jag skulle sammanfatta det här. Många läser nämligen bara det som står på förstasidan och inte helheten och bildar sig en uppfattning utifrån det.

Men, varför måste man ens ta upp eller prata politik på ett stickforum?
Låt mig säga grattis! om du inte har något behov att koppla in politiska frågor eller ens tänka i sammanhang där du stickar. Det kan låta drygt av mig att skriva det, men då tillhör du den privilegierade grupp som inte behöver vara orolig för mottagandet av dig och din person när du går in i ett socialt sammanhang, var det än månne vara.
Allt i samhället berörs av politiska frågor, även stickning. Det avgör exempelvis var vi köper våra garner ifrån (exempelvis tullar, momssatser eventuella stöd till inhemsk produktion) men även frågor om hur människor i olika minoritetsgrupper behandlas och om det är accepterat eller inte att behandla personer från vissa grupper illa bara för vilka de är. Att uppleva att man har säkra utrymmen, i verkliga livet eller på nätet, är ett privilegium som för många inte är självklart.

Får jag tillåta mig själv att dessutom fnissa åt föreställningen att stickning, eller egentligen textil överhuvudtaget, och politik inte hör ihop? För mig hör det ihop med tron på att stickning är något som bara söta små farmödrar pysslar med sittande i en gungstol i sin kammare.
Textil och politik har alltid hört ihop. Genom våra kläder visar vi social och även politisk tillhörighet. Den industriella revolutionen började i textilindustrin och textilarbetares arbetsvillkor har i flera hundra år varit en politisk fråga, så även idag.
Textilkonst, behöver jag egentligen säga något mer?
Textil som uttryck för motstånd. Exempelvis norska motståndsmäns röda stickade luvor under andra världskriget eller dagens Pussyhat som symbol för kampen för kvinnors rättigheter och politiskt motstånd.

Hat och hot
Hat och hot är ett faktum i de flesta forum i vår värld, tyvärr, och så även på Ravelry. Det förekom ett flertal hot mot personer, som jag förstått det mycket i direktmeddelanden, men även diskussionsforum där tonen var väldigt hatisk.
Det kom även fler och fler mönster med tydliga kopplingar till vit makt rörelser (tänk Ku klux klan och liknande, här i Sverige har vi exempelvis Nordfront som är en vit makt rörelse).
Ravelry har ända från starten alltid varit tydliga med att de är ett inkluderande forum där alla ska känna sig trygga. Exempelvis har pridemånaden varje år blivit något av en högtid för många då ravelry årligen tydligt sätter ut en Pride-flagga. Något som jag själv sett i mer allmänna forum hur det kritiserats av somliga som osmakligt, något som snabbt ifrågasatts av uppmärksamma moderatorer. Jag misstänker starkt att Ravelry själva får väldigt många, troligen osmakliga mail om detta.

Du kanske såg diskussionerna om exkludering i stickvärlden redan tidigare i våras? Hur personer som går in i en garnbutik eller besöker ett stickkafé inte behandlas lika eller på ett annat sätt beroende på hudfärg, sexuell läggning, könstillhörighet, religion eller etnisk tillhörighet. Det är ett faktum. Inte ens något att diskutera att det är så. Och något Ravelry inte menar är ok och för att det inte ska vara så hör inte material eller diskussioner som menar att det finns människor som är lägre stående och mindre värda bara för den de är hemma på Ravelry.


Donald Trump
Men varför i hela världen vill de förbjuda diskussioner som hejar på Donald Trump, USA:s president?
Donald Trump har vid mer än ett tillfälle gjort uttalanden där han exempelvis uttryckt sig positivt om  personer aktiva inom vit makt rörelser ett flertal gånger, fler gånger än att det skulle vara någon enstaka groda som hoppade ur munnen. Det finns även kopplingar inom hans administration till vit makt rörelsen.
Därför väljer Ravelry att inte tillåta diskussioner eller mönster som berör Donald Trump. De förbjuder inte de som röstar på och håller med Trump att vara på Ravelry, utan bara att de får ta dessa diskussioner på ett annat forum.

Yttrandefrihet
Ravelry kränker min yttrandefrihet! De har ingen rätt att bestämma vad jag får eller inte får skriva om!
Fel! Yttrandefrihet behandlar förhållandet mellan en stat och dess medborgare och att staten inte får begränsa en medborgares rätt att tro på en sak eller lägga sig i vad media får och inte får publicera.
Det finns vissa undantag i detta, de kan variera mellan olika länder. Här i Sverige är det till exempel olagligt med hets mot folkgrupp, i Tyskland är det inte tillåtet att propagera för förintelseförnekelse. Men notera att i båda de fallen är det brott som är djupt kränkande mot individer som regleras, man får fortfarande säga att statsministern är dum eller liknande.

Ravelry är ett privatägt forum som är baserat i USA och därför har det som utgångspunkt men med användare i hela världen. Då det är privatägt och inte statligt är det upp till ägarna att själva bestämma riktlinjerna för hur det ska se ut och eventuella begränsningar av innehåll.
Här i Sverige är även en forumägare ansvarig för att ta bort hatiskt innehåll, nyligen dömdes en administratör för en facebookgrupp i domstol då denne inte hade tagit bort trådar och kommentarer som var hets mot folkgrupp.


Toleransparadoxen
Hur kan Ravelry vara ett tolerant forum som ska välkomna alla om man helt plötsligt förbjuder att uttrycka vissa åsikter och visa dessa åsikter i ditt kreativa skapande?
Det finns något som heter Toleransparadoxen, det går att läsa mer om den bland annat här. Den menar att ett överskott av tolerans kan innebära att tolerans avskaffas. Alltså bara för att att ett samhälle ska vara öppet och tillåta att du får vara den person du är, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning och könstillhörighet, betyder det inte att allt ska tolereras, exempelvis hat och hot pga av sexuell läggning.


Är Ravelry vänstervridet nu och ingen med annan åsikt välkommen?
Nej absolut inte. Alla som vill vara med får fortfarande vara med. Dock är inte innehåll eller diskussioner som beror Donald Trump och hans administration eller vit makt rörelse välkomna. Men känner man ett väldigt stort behov av att diskutera sådana saker finns det ju gott om forum för det.
Det är inte ett förbud mot konservativ politik och de som har den politiska åsikten.

Tilläggas kan att på Ravelrys stora forum så har alla politiska diskussioner varit förbjudna ända från start.

Vad händer nu?
För de allra flesta skulle jag säga, ingenting! Du kan använda Ravelry precis som vanligt, leta och köpa mönster, kolla garndatabasen, lägga in ditt senaste projekt och kanske diskutera ditt nya garninköp i ett diskussionsforum.

Är du inte redan med i Ravelry och vill bli medlem kommer du just nu notera att de har satt ett intagningsstopp. Det hör ihop med att sedan administratörerna la ut Ravelrys nya policy har de varit utsatta för ihärdiga trollattacker, bland annat med övertaganden av inaktiva konton, och därför har de valt att stoppa nya medlemmar tills det är under kontroll. Men Ravelry är värt att vänta på!

Det här blev ett väldigt långt inlägg med mycket text. Jag hoppas du fått svar på alla dina frågor och att du fortsätter att vara lika, om inte ännu mer nu, förtjust i Ravelry som jag är!