lördag, juli 07, 2012

Spinning in the rain

Eller nära på. Precis som jag burit ut spinnrocken på uteplatsen och placerat mig i lämplig vinkel så jag kan kika ut lite lagom mellan gardinerna så började det droppa och Lars började svära då han höll på att rostfixa med bilarna. Men för min del gjorde det ingenting, sitter ju under tak och det är fortfarande varmt.

Or almost. Just when I had carried my spinning wheel outside and placed myself in a good position some raindrops started to fall. And Lars started to curse since he was outside fixing with the cars. Luckily I was sitting under the roof and it´s still warm outside so i can keep on spinning.

Inga kommentarer: